CONTACT

Editorial Office:
“European Polygraph”
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ul. Gustawa Herlinga-Grudzinskiego 1
30-705 Kraków (Poland)
phone: +4812 2524 666, 2524 658

e-mail: margerita.krasnowolska@kte.pl
www: www.polygraph.pl