CONTACT

Editorial Office:
“European Polygraph”
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ul. Gustawa Herlinga-Grudzinskiego 1
30-705 Kraków (Poland)
phone: +4812 2524 666, 2524 658

e-mail: m.krasnowolska@gmail.com
www: www.polygraph.pl